Grave Hobby: vrijetijdsarcheologie in Vlaanderen

Gratis met studenten- en personeelskaart Associatie KU Leuven.
Free with KU Leuven Association student and staff card.

*English below*
Beste liefhebbers van de archeologie,

Het is bijna zover: de jaarlijkse Alfa tentoonstelling opent op 24 mei de deuren. Dit jaar staat alles in het thema van vrijetijdsarcheologie, erfgoedvrijwilligers die op hun eigen manier bijdragen aan de archeologische kennis in Vlaanderen.

Archeologie is voor iedereen! Erkende archeologen ontrafelen mysteries uit het verleden aan de hand van wetenschappelijke analyses en opgravingen. Maar in Vlaanderen zijn er ook vele vrijetijdsarcheologen die op hun eigen manier bijdragen aan archeologische kennis. Denk aan metaaldetectie, maar ook de prospectie van steentijdvondsten. In de tentoonstelling worden verschillende succesverhalen voorgesteld waarbij erfgoedvrijwilligers door hun samenwerking met professionele instanties hebben bijgedragen aan onze kennis van het verleden. Ontdek hun verhalen en hun archeologische vondsten van 24/05-30/06 in de Universiteitsbibliotheek van Leuven.

Voor houders van een KU Leuven kaart is de tentoonstelling gratis te bezoeken. Voor anderen is een bezoek aan de tentoonstelling inbegrepen in het toegangsticket van de Universiteitsbibliotheek.

In samenwerking met LOKO, KU Leuven en KU Leuven bibliotheken.

Dear Friends of Archaeology,

The time has come: the annual Alfa exhibition opens its doors on the 24th of may. This year the exhibition will revolve around hobby archeology, heritage volunteers who, in their own way, contribute to the archaeological knowledge in Flanders.

Archaeology is for everyone! Certified archaeologists solve ancient mysteries by scientific analyses and excavations. But in Flanders, hobby archaeologists contribute to archaeological knowledge in their own way. Think of metal detecting, but also prospection of Stone Age finds. This exhibition will show different success stories of how collaborations between hobby archaeologists and professional institutions have contributed to our knowledge of the past. Discover their stories and their archaeological finds from 24/05 until 30/06 in the University Library of Leuven.

This exhibition is free for KU Leuven cars holders. For others the entrance to the exhibition is included in every ticket to visit the University Library.

In collaboration with LOKO, KU Leuven and KU Leuven Libraries.