Praesidium

Praeses

Victor Dewaele

praeses@alfa.student.kuleuven.be

De praeses is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de kring. Ook zit hij/zij de vergaderingen voor en zorgt voor het contact met andere kringen en instanties.

Vice-praeses

Sander Coopmans

vice@alfa.student.kuleuven.be

De vicepraeses helpt de praeses met het uitvoeren van zijn/haar taken en treedt op als plaatsvervanger.

Quaestor

Esther Rigot

financieel@alfa.student.kuleuven.be

De quaestor is verantwoordelijk voor alle financiële zaken en beheert het geld van Alfa.

Alfabeltjes

alfabeltjes@alfa.student.kuleuven.be

Alfabeltjes is het kringblad van Alfa. Het verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van ongeveer 200 stuks. Deze personen zijn verantwoordelijk voor het samenstellen van de Alfabeltjes. Iedereen kan verhalen, verslagen, leuke uitspraken, recepten etc. insturen.

Anna De Loore

Maya Bollaerts

AWc

awc@alfa.student.kuleuven.be

Het team van AWC (Archeologische Wetenschapscommunicatie) is verantwoordelijk voor het promoten van archeologie op allerlei manieren.

Charlotte Horemans

Machteld Schuurmans

Ward Lambrechts

Cursusdienst

cursusdienst@alfa.student.kuleuven.be

Deze personen zorgen voor het afdrukken en verspreiden van de cursussen en Alfa merchandise.

Emma Musiek

Fien Pleisters

Louise Johannes

Fakverantwoordelijke

fakbar@alfa.student.kuleuven.be

De fakverantwoordelijken helpen mee in de Fakbar Letteren, hét café voor alle studenten van de faculteit Letteren. Ze staan regelmatig zelf in de fak maar zorgen ook voor het verdelen van shiften.

Ada Vandenbergh

Frédéric Van Gansen

Lukas Graumans

Feestverantwoordelijke

feest@alfa.student.kuleuven.be

De feestverantwoordelijken organiseren allerlei alcohol-gerelateerde activiteien voor Alfa. Dit loopt uiteen van feestjes in de fak tot cantussen tot grote TD’s.

Joris Gentens

Nina Weckx

Noor Vandeputte

Sieglinde Hiers

Onderwijsverantwoordelijke

onderwijs@alfa.student.kuleuven.be

De onderwijsverantwoordelijken vormen de schakel tussen de studenten en de raden en vergaderingen waar allerlei beslissingen over de studie gemaakt worden. Ze zorgen ervoor dat de studenten ook inspraak hebben en mee krijgen wat er allemaal beslist wordt.

Ainhoa VandenEynde

Noah Faucher-Gauthier

Secretaresse

Aike Salien

secretaris@alfa.student.kuleuven.be

De secretaris/secretaresse maakt van elke praesidiumvergadering een verslag zodat iedereen kan lezen wat er besproken en beslist is.

Sportverantwoordelijke

Elias Pleysier

sport@alfa.student.kuleuven.be

De sportverantwoordelijke zorgt voor allerlei sportieve activiteiten, zoals de deelname aan het voetbaltoernooi tussen de kringen en het proffenvoetbal aan het einde van het jaar.

Tentoonstellingsverantwoordelijke

tentoonstelling@alfa.student.kuleuven.be

Deze personen organiseren de jaarlijkse archeologische tentoonstelling van Alfa in de universiteitsbibliotheek.

Fleur Swennen

Frieke Degelin Willekens

Laure Van Liedekerke

Wannes van Daele

Toneelverantwoordelijke

Kaat Convents

toneel@alfa.student.kuleuven.be

Elk jaar voert AKM (Archeologie, Kunst- en Muziekwetenschappen) een toneelstuk op. De toneelverantwoordelijke helpt mee bij de organisatie, zorgt voor acteurs, technici etc. en promoot het toneelstuk.

WAC

wac@alfa.student.kuleuven.be

WAC (Werkgroep Archeologie en Cultuur) organiseert allerlei activiteiten voor de studenten archeologie. Dit kan vanalles zijn: een excursie naar een museum, een bezoek aan het theater en natuurlijk de jaarlijkse Alfa-reis in de lesvrije week na examens van januari.

Leen Theunissen

Marie Tweepenninckx

Internationaal

Jeremy Kalonda Muluba

internationaal@alfa.student.kuleuven.be

Deze persoon is verantwoordelijk voor de internationale studenten die in Leuven archeologie komen studeren.

PR

Marlies Stevens

De PR-verantwoordelijke zorgt voor allerlei reclame voor feestjes en activiteiten, vooral in de vorm van posters en banners.

Webmaster

Jana Goossens

webmaster@alfa.student.kuleuven.be

De webmaster is verantwoordelijk voor de website, en werkt samen met de cursusdienst om de webshop te onderhouden en de bestellingen door te geven.

Eerstejaarsverantwoordelijke

Elias Tyberghien

1bachverantwoordelijke@alfa.student.kuleuven.be

De 1e bachverantwoordelijke is de vertegenwoordiger van de studenten in de 1e bachelor, en zorgt voor bijvoorbeeld het contact met de proffen en het regelen van de cursussen.

Tweedejaarsverantwoordelijke

Ainhoa VandenEynde

2bachverantwoordelijke@alfa.student.kuleuven.be

De 2e bachverantwoordelijke is de vertegenwoordiger van de studenten in de 2e bachelor, en zorgt voor bijvoorbeeld het contact met de proffen en het regelen van de cursussen.

Derdejaarsverantwoordelijke

Elian Schoolmeesters

3bachverantwoordelijke@alfa.student.kuleuven.be

De 3e bachverantwoordelijke is de vertegenwoordiger van de studenten in de 3e bachelor, en zorgt voor bijvoorbeeld het contact met de proffen en het regelen van de cursussen.

Masterverantwoordelijke

Cisse Staes

masterverantwoordelijke@alfa.student.kuleuven.be

De masterverantwoordelijke is de vertegenwoordiger van de studenten in de master, en zorgt voor bijvoorbeeld het contact met de proffen en het regelen van de cursussen.